Syndróm dráždivého čreva postihuje energické ženy

Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva postihuje energické ženy

Syndróm dráždivého čreva sa vyskytuje najčastejšie u žien. Postihuje hlavne ženy, ktoré sú energické, plné elánu, ktoré chcú všetko organizovať. Najčastejšie sú to ženy, ktoré sú perfekcionistky v riadiacich pozíciách. S ich pracovným postavením súvisí aj stres, ktorý sa považuje za hlavnú príčinu ochorenia. Ďalšou príčinou je zlá životospráva. Z dôvodu svojho pracovného nasadenia sa v mnohých prípadoch stáva, že tieto ženy nemajú čas na poriadne raňajky či obed. Preto sa nepravidelne stravujú, alebo konzumujú väčšinou polovýrobky, ktoré sa dajú rýchlo pripraviť. Polovýrobky sú asi najhorší variant, čo sa týka stravovania. Príčin vzniku syndrómu dráždivého čreva je však oveľa viac. Stres a zlá životospráva sa považujú za základné príčiny, no objavovať sa môžu aj iné. Tak ako príčin vzniku ochorenia syndrómu dráždivého čreva je viac, tak je viac aj prejavov ochorenia. O všetkých príčinách a symptómoch si viete viac prečítať na webovej stránke https://www.lekar-odpoveda.info/syndrom-drazdiveho-creva. Continue reading

Syndróm dráždivého čreva sa ťažko diagnostikuje

Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva sa ťažko diagnostikuje

Syndróm dráždivého čreva, alebo inak aj nazvané ochorenie IBS. Syndróm dráždivého čreva predstavuje funkčné ochorenie čriev. Je to ochorenie, ktoré sa prejavuje hlavne poruchami pri vyprázdňovaní. Najčastejšie hovoríme o troch podobách tohto ochorenia. Jednou podobou je, ak človek neprestajne trpí zápchou. Druhou podobou je hnačka. Tretia podoba sa týka kombinácie prvej a druhej podoby, teda kombinácie hnačky a zápchy. Syndróm dráždivého čreva sa začína objavovať už v puberte, alebo v rannej dospelosti. Jeho symptómy nie sú očividné, preto sa aj ochorenie ťažko diagnostikuje. Patrí k ochoreniam, ktoré sa diagnostikujú až v pokročilých štádiách, nakoľko jeho prvotné štádium sa nedá vždy odhaliť. Človek musí mať buď šťastie, alebo musí o tomto ochorení veľa vedieť, aby ho vedel včas odhaliť. Na jeho odhalenie slúžia krvné testy a kolonoskopické vyšetrenie, ktoré človek veľmi nerád podstupuje. Ak sa objaví hnačka alebo zápcha, zahájime primeranú liečbu. Continue reading